31.10.22

Turvallisuus - tulevaisuus

Suomen tulevaisuuden ennustaminen on lähes mahdotonta, etenkin kun politiikka on minulle vieraslaji, vaikka seuraan mediaa. Eurooppa on epävakaassa tilassa Ukrainaan kohdistuvan Venäjän hyökkäyssodan vuoksi, joka on jatkunut rajuna, jo yli 250 päivää. Venäjä on ilmoittanut taistelevansa länttä vastaan, käyttäen lähes kaikkia mahdollisia keinoja, kuten elintarvikkeita, öljyä, kaasua ja sähkönjakelua aseenomaisesti. Suomi ja Ruotsi ovat hakeneet Nato-Jäsenyyttä turvatakseen alueellisen koskemattomuuden, mutta Unkari ja Turkki vielä eivät ole ratifioineet jäsenhakemusta. Suomen kannalta on tärkeää, että Ruotsi ja Suomi saavat Naton suojan yhtäaikaisesti, sillä siten turva on meille molemmille maille kattavampi. Suomea voidaan haavoittaa monin erilaisin kyber-keinoin, sillä sähkö- ja tietoliikenne ovat haavoittuvaisia. Vesihuolto, joka on meille elintärkeä voidaan saattaa valtiollisen toimijan keinoin häiriötilaan. - Poliittisesti Suomen demokratia estänee minkään poliittisen ryhmän pääsyä yksinvaltaan ja siten haitallisesti vaikuttaa yhteiskunnan toimintaan. Valtion velkaantuminen on uhka, jossa maan hallituksen tulee osata tehdä oikeita päätöksiä. Tuottaviin investointeihin voidaan käyttää velkarahaa, mutta syömävelka on katkeraa maksettavaa, meille ja meidän jälkeemme tuleville. Suomelle ja koko Euroopalle olisi kohtalokasta, jos Ukraina häviäisi ja Venäjä valtaisi sen. Sama on jos sota eskaloituu laajaksi, niin silloin Bryssel olisi vaarassa, koska siellä on mm. EU:n ja Naton päämajat. Ovatko Venäjän taktiset ydinaseet uhka? Uskon, että niitä pidetään suurena uhkana, minkä vuoksi länsi on varpaillaan. Kauanko Putinin valtakausi jatkuu, ja mitä sen jälkeen? On rajaton määrä kysymyksiä, joihin ei ole vastausta, mutta Suomen on oltava jämerästi kannallaan ja luotettava omiin vahvuuksiinsa, joista vähäisin ei ole kansallinen yhtenäisyys, Nato jäsenyyden ratkeaminen. Vahva EU on myös meille turvallisuuskysymys.